منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی معدنی

کتاب سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی

سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب کاربرد الکتروشیمی در شیمی معدنی

کاربرد الکتروشیمی در شیمی معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر شیمی معدنی جدید

مقدمه ای بر شیمی معدنی جدید

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تجزیه نمونه های معدنی

تجزیه نمونه های معدنی

ناشر: نشر پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب راهنمای شیمی معدنی شرایور

راهنمای شیمی معدنی شرایور

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب روشهای ساختاری در شیمی معدنی

روشهای ساختاری در شیمی معدنی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی معدنی (جلد سوم)

مبانی شیمی معدنی (جلد سوم)

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد استان البرز (خوارزمی)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی معدنی: اصول ساختار و واکنش پذیری (جلد دوم)

شیمی معدنی: اصول ساختار و واکنش پذیری (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی معدنی (جلد اول )

مبانی شیمی معدنی (جلد اول )

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم واکنشهای معدنی

سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم واکنشهای معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب چهارچوب های فلز-آلی متخلخل(معرفی وروش های سنتز)

چارچوب های فلز-آلی متخلخل(معرفی وروش های سنتز)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی معدنی - 1

شیمی معدنی - 1 (ویرایش چهارم)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی معدنی پیشرفته

شیمی معدنی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب شیمی معدنی 2 (جلد اول)

شیمی معدنی 2 (جلد اول)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان