منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی معدنی

کتاب چهارچوب های فلز-آلی متخلخل(معرفی وروش های سنتز)

چهارچوب های فلز-آلی متخلخل(معرفی وروش های سنتز)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان