منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سوله و قاب شیبدار

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFDدر SAP

تحلیل و طراحی سوله به روش LRFDدر SAP

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی پیشرفنه قاب های فولادی

تحلیل و طراحی پیشرفنه قاب های فولادی

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

تحلیل و طراحی سوله در SAP

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز و طراحی سوله و سالنهای صنعتی

آنالیز و طراحی سوله و سالنهای صنعتی

ناشر: انتشارات تک رنگ
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه قابهای شیبدار

طرح و محاسبه قابهای شیبدار

ناشر: انتشارات یاوریان
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی مدلسازی، تحلیل و طراحی سوله در SAP

مرجع کاربردی مدلسازی، تحلیل و طراحی سوله در SAP

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طرح و ساخت ساختمان های صنعتی (سوله)

طرح و ساخت ساختمان های صنعتی (سوله)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه سالنهاى صنعتى سبک و سنگین

طرح و محاسبه سالنهاى صنعتى سبک و سنگین

ناشر: انتشارات دهخدا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب ساختمان های صنعتی

ساختمان های صنعتی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی سوله با نرم افزار SAP & ETABS

تحلیل و طراحی سوله با نرم افزار SAP & ETABS

ناشر: نشر نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه قابهای شیبدار

طرح و محاسبه قابهای شیبدار

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه قابهای شیبدار

طرح و محاسبه قابهای شیبدار

ناشر: شرکت کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان