منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سوله و قاب شیبدار

کتاب تحلیل و طراحی سوله در SAP

تحلیل و طراحی سوله در SAP

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز و طراحی سوله و سالنهای صنعتی

آنالیز و طراحی سوله و سالنهای صنعتی

ناشر: انتشارات تک رنگ
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه قابهای شیبدار

طرح و محاسبه قابهای شیبدار

ناشر: انتشارات یاوریان
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب طرح و ساخت ساختمان های صنعتی (سوله)

طرح و ساخت ساختمان های صنعتی (سوله)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه قابهای شیبدار

طرح و محاسبه قابهای شیبدار

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه قابهای شیبدار

طرح و محاسبه قابهای شیبدار

ناشر: شرکت کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان