منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » متفرقه » زمین شناسی

کتاب زمین شناسی ساختاری کاربردی

زمین شناسی ساختاری کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی کانسارها

زمین شناسی کانسارها

ناشر: امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه های ژیومورفولوژی

نقشه های ژیومورفولوژی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب ژیوفیزیک مهندسی

ژیوفیزیک مهندسی

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی مهندسی خاک

زمین شناسی مهندسی خاک

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب شکستگی درسنگ منشا زمین شناسی ورفتارمهندسی

شکستگی درسنگ منشا زمین شناسی ورفتارمهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب بافت های سنگ های آذرین ودگرگونی

بافت های سنگ های آذرین ودگرگونی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب زمین ساخت جهانی

زمین ساخت جهانی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل اطلاعات اکتشافی

تحلیل اطلاعات اکتشافی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان