منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » مهندسی برق » فرهنگ مهندسی برق

کتاب تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشارقوی برق

تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشارقوی برق

ناشر: قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب واژه نامه مهندسی برق

واژه نامه مهندسی برق

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان