منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مهندسی برق » تاسیسات الکتریکی

کتاب الکترونیک آسان است

الکترونیک آسان است

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۰۰ تومان

کتاب 50 مدار کاربردی و سرگرم کننده الکترونیک

50 مدار کاربردی و سرگرم کننده الکترونیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۶۰۰ تومان

کتاب نگاهی ساده به موتورهای الکتریکی dc

نگاهی ساده به موتورهای الکتریکی dc

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب نگاهی ساده به موتورهای الکتریکی ac

نگاهی ساده به موتورهای الکتریکی ac

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب ورود به دنیای آردوینو

ورود به دنیای آردوینو

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب هند بوک ASHRAE

هند بوک ASHRAE

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی مونتاژ تجهیزات و بهره برداری نیروگاه های اتمی برق

اصول طراحی مونتاژ تجهیزات و بهره برداری نیروگاه های اتمی برق

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب پرکاربرد ترین قطعات الکترونیک

پرکاربرد ترین قطعات الکترونیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب توزیع انرژی الکتریکی

توزیع انرژی الکتریکی

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب حفاظت و رله ها

حفاظت و رله ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ماشینهای الکتریکی (ویرایش دوم)

ماشینهای الکتریکی (ویرایش دوم)

ناشر: نشر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب روشنایی فنی و تاسیسات الکتریکی

روشنایی فنی و تاسیسات الکتریکی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک

مهندسی تاسیسات الکتریک

ناشر: شرکت سهامی انتشار
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۰۰ تومان

کتاب مجموعه مدار برای جوانان (جلد سوم - مدارهای کاربردی)

مجموعه مدار برای جوانان (جلد سوم - مدارهای کاربردی)

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی کارگاه برق ساختمان درجه 1 (پیشرفته)

تکنولوژی کارگاه برق ساختمان درجه 1 (پیشرفته)

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان