منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی مکانیک » دینامیک » صنایع دریایی

کتاب بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی

بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان