منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » مهندسی برق » سیستم های کنترل خطی

کتاب تحلیل و طراحی سیستک های کنترل پیشرفته

تحلیل و طراحی سیستک های کنترل پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های کنترل بازنشان

سیستم های کنترل بازنشان

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی کنترل کننده های خطی

طراحی کنترل کننده های خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل مدرن تئوری و کاربرد

کنترل مدرن تئوری و کاربرد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد حسابان کسری در کنترل مقاوم

کاربرد حسابان کسری در کنترل مقاوم

ناشر: انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل غیرخطی کاربردی

کنترل غیرخطی کاربردی

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب اندازه گیری الکترونیکی

اندازه گیری الکترونیکی

ناشر: دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل اوگاتا (ویراست پنجم)

تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل اوگاتا (ویراست پنجم)

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان