منو های سمت راست

کتاب ها » منابع آزمون نظام مهندسی » آزمون نظارت عمران

کتاب کلید واژه های آزمون نظارت (عمران)

کلید واژه های آزمون نظارت (عمران)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب زیر ذره بین استاندارد 2800 - ویرایش چهارم

زیر ذره بین استاندارد 2800 - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات، قوانین و و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز

مقررات، قوانین و و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات آزمون نظارت (ویرایش جدید)

بانک سوالات آزمون نظارت (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب روش های اجرای اصولی ساختمان ها

روش های اجرای اصولی ساختمان ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مبحث اول (تعاریف)

مبحث اول (تعاریف)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان