منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مدیریت پروژه و کارگاه

کتاب راهنمای کاربردی چابک

راهنمای کاربردی چابک

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی  و کنترل پروژه با نرم افزار MSP 2019

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP 2019

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت زمانبندی در پروژه های EPC

مدیریت زمانبندی در پروژه های EPC

ناشر: انتشارات پندار پارس
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب ارزیابی تاثیر پروژه

ارزیابی تاثیر پروژه

ناشر: انتشارات اختران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات مدیریت کارگاهی جلد2

بانک سوالات مدیریت کارگاهی جلد2

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سرپرستی کارگاه

سرپرستی کارگاه

ناشر: انتشارات نظری
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی

راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش های مدیریت پروژه (1و2)

روش های مدیریت پروژه (1و2)

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۳۲۰ تومان

کتاب مدیریت و نشکیلات کارگاه

مدیریت و نشکیلات کارگاه

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی

دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب دستیارمهندسان مجری وناظر 2

دستیارمهندسان مجری وناظر 2

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان