منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مدیریت پروژه و کارگاه

کتاب مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت پیشرفته

روش های ساخت پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات مدیریت کارگاهی جلد2

بانک سوالات مدیریت کارگاهی جلد2

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سرپرستی کارگاه

سرپرستی کارگاه

ناشر: انتشارات نظری
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی

راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش های مدیریت پروژه (1و2)

روش های مدیریت پروژه (1و2)

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۳۲۰ تومان

کتاب مدیریت و نشکیلات کارگاه

مدیریت و نشکیلات کارگاه

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی

دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مهندسی تخریب

مهندسی تخریب

ناشر: ارسطو
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز

مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی

ایمنی ماشین آلات عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب شناسایی و مدیریت ریسک پروژه

شناسایی و مدیریت ریسک پروژه

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان