منو های سمت راست

کتاب ها » منابع آزمون نظام مهندسی » آزمون محاسبات عمران

کتاب کلید واژه های آزمون محاسبات (عمران)

کلید واژه های آزمون محاسبات (عمران)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب زیر ذره بین استاندارد 2800 - ویرایش چهارم

زیر ذره بین استاندارد 2800 - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هفتم (پی و پی سازی)

مبحث هفتم (پی و پی سازی)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان