منو های سمت راست

کتاب ها » آزمونهای نظام مهندسی و استخدامی » آزمون محاسبات عمران

کتاب راهنمای سریع آزمون نظام مهندسی (محاسبات عمران)

راهنمای سریع آزمون نظام مهندسی (محاسبات عمران)

ناشر: انتشارات استحکام
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کلید واژه های آزمون محاسبات (عمران)

کلید واژه های آزمون محاسبات (عمران)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب زیر ذره بین استاندارد 2800 - ویرایش چهارم

زیر ذره بین استاندارد 2800 - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۶۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) - ویرایش چهارم

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۲۵۰ تومان

کتاب نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - مکانیک خاک و مهندسی پی (ویرایش جدید)

نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - مکانیک خاک و مهندسی پی (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۲۵۰ تومان

کتاب نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - تحلیل سازه ها (ویرایش جدید)

نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - تحلیل سازه ها (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۱۰۰ تومان

کتاب نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - سازه های فولادی (ویرایش جدید)

نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - سازه های فولادی (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۹۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۴,۶۰۰ تومان

کتاب نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - سازه های بتنی (ویرایش جدید)

نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - سازه های بتنی (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - بارگذاری سازه ها (ویرایش جدید)

نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی - بارگذاری سازه ها (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۲۵۰ تومان

کتاب مبحث هفتم (پی و پی سازی)

مبحث هفتم (پی و پی سازی)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۵۰۰ تومان