منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » حسابداری

کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابرسی

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابرسی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ حسابداری نوروش (فرهنگ انگلیسی-فارسی)

فرهنگ حسابداری نوروش (فرهنگ انگلیسی-فارسی)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

ناشر: آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب حسابداری مالیاتی (ویرایش جدید)

حسابداری مالیاتی (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات فرهیختگان دانشگاه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۱۱۰ تومان

کتاب حسابداری مالی - جلد اول (حسابداری میانه)

حسابداری مالی - جلد اول (حسابداری میانه)

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان