منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » حسابداری

مرجع کامل حسابداری مالی و صنعتی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب حسابداری مدیریت (جلد اول)

حسابداری مدیریت (جلد اول)

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

ناشر: انتشارات آثار فکر
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی رشته حسابداری

مصاحبه حضوری تخصصی رشته حسابداری

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابرسی

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابرسی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ حسابداری نوروش (فرهنگ انگلیسی-فارسی)

فرهنگ حسابداری نوروش (فرهنگ انگلیسی-فارسی)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

ناشر: آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب حسابداری مالیاتی (ویرایش جدید)

حسابداری مالیاتی (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات فرهیختگان دانشگاه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۱۱۰ تومان

کتاب حسابداری مالی - جلد اول (حسابداری میانه)

حسابداری مالی - جلد اول (حسابداری میانه)

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان