منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » روانشناسی مدیریت

کتاب ایده عالی مستدام

ایده عالی مستدام

ناشر: آریانا قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب رهبران آخر غذا می خورند

رهبران آخر غذا می خورند

ناشر: آریانا قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان