منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مهندسی برق » سیستم های حفاظتی

کتاب دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

فهرست بهای تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار ناظر برق ساختمان

دستیار ناظر برق ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله

تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدارهای کاربردی برق ساختمان

مدارهای کاربردی برق ساختمان

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی مدارهای الکترونیک قدرت با Sim Power System MATLAB

شبیه سازی مدارهای الکترونیک قدرت با Sim Power System MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب برق ساختمان پیشرفته

برق ساختمان پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان