منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » اجرای ساختمان

کتاب روش های اجرایی ساختمان

روش های اجرایی ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شرح تفضیلی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه (جلد اول)تجدید نظر دوم

شرح تفضیلی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه (جلد اول)تجدید نظر دوم

ناشر: انتشارات پیک فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مهندس ناظر خبره

مهندس ناظر خبره

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان

راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی

راهنمای کاربردی و اجرایی آرماتوربندی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت پروژه روشهای اجرایی ساختمان

مبانی مدیریت پروژه روشهای اجرایی ساختمان

ناشر: متفکران
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب گودبرداری نوین

گودبرداری نوین

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت پیشرفته

روش های ساخت پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب ساختمان های بلند

ساختمان های بلند

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت

روش های ساخت

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کتابهای ساختمان سازی از الف تا ی

کتابهای ساختمان سازی از الف تا ی

ناشر: انتشارات هرم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نکات کلیدی نظارت بر اجرای ساختمان های بتنی

نکات کلیدی نظارت بر اجرای ساختمان های بتنی

ناشر: انتشارات رازنهان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

فهرست بهای ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1397

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مشخصات فنی وعمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

مشخصات فنی وعمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای تنظیم شرایط محیطی ساختمان

راهنمای تنظیم شرایط محیطی ساختمان

ناشر: اول واخر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۲۰ تومان