منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » اجرای ساختمان

کتاب گودبرداری نوین

گودبرداری نوین

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت پیشرفته

روش های ساخت پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب ساختمان های بلند

ساختمان های بلند

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت

روش های ساخت

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب کتابهای ساختمان سازی از الف تا ی

کتابهای ساختمان سازی از الف تا ی

ناشر: انتشارات هرم
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

فهرست بهای ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1395

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب مشخصات فنی وعمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

مشخصات فنی وعمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای تنظیم شرایط محیطی ساختمان

راهنمای تنظیم شرایط محیطی ساختمان

ناشر: اول واخر
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ساختمان پایدار

ساختمان پایدار

ناشر: مرکزآموزش علمی و کاربردی ره شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب بررسی تاخیرو روش های آنالیز آن در پروژه های عمرانی

بررسی تاخیرو روش های آنالیز آن در پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب از خاک تا ساخت

از خاک تا ساخت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان