منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » جداول اشتال

کتاب جداول پروفیل های ساختمانی

جداول پروفیل های ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال (پروفیل های ساختمانی)

جداول اشتال (پروفیل های ساختمانی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال ویژه رشته معماری

جداول اشتال ویژه رشته معماری

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب جداول و استاندارد سازه های فولادی ساختمان

جداول و استاندارد سازه های فولادی ساختمان

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب پروفیل های ساختمان فولادی

پروفیل های ساختمان فولادی

ناشر: اندیشیاران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال ویژه رشته عمران

جداول اشتال ویژه رشته عمران

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب جداول پروفیل های اشتال

جداول پروفیل های اشتال

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان