منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » جداول اشتال

کتاب جداول پروفیل های ساختمانی

جداول پروفیل های ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال (پروفیل های ساختمانی)

جداول اشتال (پروفیل های ساختمانی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال ویژه رشته معماری

جداول اشتال ویژه رشته معماری

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب جداول و استاندارد سازه های فولادی ساختمان

جداول و استاندارد سازه های فولادی ساختمان

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب پروفیل های ساختمان فولادی

پروفیل های ساختمان فولادی

ناشر: اندیشیاران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب پروفیل های ساختمان فولادی (اشتال)

پروفیل های ساختمان فولادی (اشتال)

ناشر: انتشارات پرهام
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مشخصات هندسی و جداول مقاطع فولادی

مشخصات هندسی و جداول مقاطع فولادی

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۲,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۹۰ تومان

کتاب پروفیل های ساختمان فولادی

پروفیل های ساختمان فولادی

ناشر: انتشارات پرهام
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال ویژه رشته عمران

جداول اشتال ویژه رشته عمران

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب جداول پروفیل های اشتال

جداول پروفیل های اشتال

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال (پروفیل سازه های فولادی)

جداول اشتال (پروفیل سازه های فولادی)

ناشر: انتشارات نیوشا نگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان