منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » جداول اشتال

کتاب جداول پروفیل های ساختمانی

جداول پروفیل های ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب جداول اشتال (پروفیل های ساختمانی)

جداول اشتال (پروفیل های ساختمانی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

  قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

  کتاب جداول اشتال ویژه رشته معماری

  جداول اشتال ویژه رشته معماری

  ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
  نویسنده:

  قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

  کتاب جداول و استاندارد سازه های فولادی ساختمان

  جداول و استاندارد سازه های فولادی ساختمان

  ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

  کتاب پروفیل های ساختمان فولادی

  پروفیل های ساختمان فولادی

  ناشر: اندیشیاران
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

  کتاب پروفیل های ساختمان فولادی (اشتال)

  پروفیل های ساختمان فولادی (اشتال)

  ناشر: انتشارات پرهام
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

  کتاب مشخصات هندسی و جداول مقاطع فولادی

  مشخصات هندسی و جداول مقاطع فولادی

  ناشر: انتشارات به آوران
  نویسنده:

  قیمت : ۲,۱۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱,۸۹۰ تومان

  کتاب پروفیل های ساختمان فولادی

  پروفیل های ساختمان فولادی

  ناشر: انتشارات پرهام
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

  کتاب جداول اشتال ویژه رشته عمران

  جداول اشتال ویژه رشته عمران

  ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
  نویسنده:

  قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

  کتاب جداول پروفیل های اشتال

  جداول پروفیل های اشتال

  ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

  کتاب جداول اشتال (پروفیل سازه های فولادی)

  جداول اشتال (پروفیل سازه های فولادی)

  ناشر: انتشارات نیوشا نگار
  نویسنده:
  مترجم:

  قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
  قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان