منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » پایگاه داده

کتاب اصول و طراحی پایگاه داده ها

اصول و طراحی پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه پایگاه داده ها

آزمایشگاه پایگاه داده ها

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان