منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » پایگاه داده

کتاب پایگاه داده با رویکرد حل مسائل

پایگاه داده با رویکرد حل مسائل

ناشر: انتشارات پارسه
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و طراحی پایگاه داده ها

اصول و طراحی پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مفاهیم کاربردی پایگاه داده ها

مفاهیم کاربردی پایگاه داده ها

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم سیستم های پایگاه داده

مفاهیم سیستم های پایگاه داده

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه پایگاه داده ها

آزمایشگاه پایگاه داده ها

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب پرسش هایی در پایگاه داده ها - چهارگزینه ای

پرسش هایی در پایگاه داده ها - چهارگزینه ای

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده - جلد دوم

مفاهیم بنیادی پایگاه داده - جلد دوم

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب بانک اطلاعات علمی - کاربردی (جلد دوم: مفاهیم پیشرفته)

بانک اطلاعات علمی - کاربردی (جلد دوم: مفاهیم پیشرفته)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان