منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » پایگاه داده

کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (کنکور ارشد مهنسی کامپیوتر)

بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (کنکور ارشد مهنسی کامپیوتر)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۵۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۵۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده های پیشرفته (کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و IT)

پایگاه داده های پیشرفته (کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و IT)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها(کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر)

اصول طراحی پایگاه داده ها(کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب درس و کنکور پایگاه داده ها(کارشناسی ارشد کامپیوتر)

درس و کنکور پایگاه داده ها(کارشناسی ارشد کامپیوتر)

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی رایانش امن

مبانی رایانش امن

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده با رویکرد حل مسائل

پایگاه داده با رویکرد حل مسائل

ناشر: انتشارات پارسه
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و طراحی پایگاه داده ها

اصول و طراحی پایگاه داده ها

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مفاهیم کاربردی پایگاه داده ها

مفاهیم کاربردی پایگاه داده ها

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم سیستم های پایگاه داده

مفاهیم سیستم های پایگاه داده

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه پایگاه داده ها

آزمایشگاه پایگاه داده ها

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب پرسش هایی در پایگاه داده ها - چهارگزینه ای

پرسش هایی در پایگاه داده ها - چهارگزینه ای

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده - جلد دوم

مفاهیم بنیادی پایگاه داده - جلد دوم

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب بانک اطلاعات علمی - کاربردی (جلد دوم: مفاهیم پیشرفته)

بانک اطلاعات علمی - کاربردی (جلد دوم: مفاهیم پیشرفته)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان