منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » الگوریتم ها

کتاب برنامه ریزی چند پارامتری تئوری، الگوریتم ها و کاربرد ها

برنامه ریزی چند پارامتری تئوری، الگوریتم ها و کاربرد ها

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هوش محاسباتی و الگوریتم های بهینه سازی

هوش محاسباتی و الگوریتم های بهینه سازی

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب الگوریتم های ژنتیک موازی (تئوری و کاربرد)

الگوریتم های ژنتیک موازی (تئوری و کاربرد)

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول ژنومیک آماری

اصول ژنومیک آماری

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی - ویرایش دوم

الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات گونتبرگ
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۱۰ تومان

کتاب داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها

داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب 600 مسئله چند گزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها - همراه با راه حل

600 مسئله چند گزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها - همراه با راه حل

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب طراحی الگوریتم ها - با رویکردی خلاقانه - جلد نخست

طراحی الگوریتم ها - با رویکردی خلاقانه - جلد نخست

ناشر: مؤلف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب الگوریتم های تکاملی - مبانی، کاربردها، پیاده سازی

الگوریتم های تکاملی - مبانی، کاربردها، پیاده سازی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی الگوریتم ها - ویرایش سوم

طراحی الگوریتم ها - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی الگوریتم ها - ویرایش چهارم 2011

طراحی الگوریتم ها - ویرایش چهارم 2011

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسأله در طراحی الگوریتم ها

رهیافت حل مسأله در طراحی الگوریتم ها

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب الگوریتم و فلوچارت

الگوریتم و فلوچارت

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب مسایل حل شده در طراحی الگوریتم ها

مسایل حل شده در طراحی الگوریتم ها

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان