منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » الگوریتم ها

کتاب اصول ژنومیک آماری

اصول ژنومیک آماری

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها

داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی الگوریتم ها - ویرایش سوم

طراحی الگوریتم ها - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسأله در طراحی الگوریتم ها

رهیافت حل مسأله در طراحی الگوریتم ها

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب الگوریتم و فلوچارت

الگوریتم و فلوچارت

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان