منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » الگوریتم ها

کتاب طراحی  الگوریتم ها

طراحی الگوریتم ها

ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات تألیفی و آزمون ساختمان داده ها و الگوریتم

بانک سوالات تألیفی و آزمون ساختمان داده ها و الگوریتم

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تحلیل سازمان از طریق الگوریتم در تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تحلیل سازمان از طریق الگوریتم در تجزیه و تحلیل صورت های مالی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب الگوریتم ها و محاسبات موازی

الگوریتم ها و محاسبات موازی

ناشر: انتشارات فن آوری نوین
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب الگوریتم های تکاملی(مبانی,کاربردها,پیاده سازی)

الگوریتم های تکاملی(مبانی,کاربردها,پیاده سازی)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب آشنایی با الگوریتم ها با رویکردی خلاقانه (جلد دوم)

آشنایی با الگوریتم ها با رویکردی خلاقانه (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانش پژوهان جوان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه (جلد اول)

آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانش پژوهان جوان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی چند پارامتری تئوری، الگوریتم ها و کاربرد ها

برنامه ریزی چند پارامتری تئوری، الگوریتم ها و کاربرد ها

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هوش محاسباتی و الگوریتم های بهینه سازی

هوش محاسباتی و الگوریتم های بهینه سازی

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب الگوریتم های ژنتیک موازی (تئوری و کاربرد)

الگوریتم های ژنتیک موازی (تئوری و کاربرد)

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول ژنومیک آماری

اصول ژنومیک آماری

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی - ویرایش دوم

الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مهندسی - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات گونتبرگ
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۱۰ تومان

کتاب داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها

داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان