منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » فناوری اطلاعات

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فناوری اطلاعات - ویرایش دوم

مقدمه ای بر فناوری اطلاعات - ویرایش دوم

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات - کسب برتری رقابتی از طریق فناوری

فناوری اطلاعات - کسب برتری رقابتی از طریق فناوری

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:

قیمت : ۵,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۷۷۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۲۰ تومان

کتاب ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ناشر: انتشارات شهرآشوب
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات - ارائه ارزش سازمانی قابل سنجش (ویرایش چهارم)

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات - ارائه ارزش سازمانی قابل سنجش (ویرایش چهارم)

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب اصول اخلاقی در فناوری اطلاعات (اخلاق حرفه ای) - ویرایش سوم

اصول اخلاقی در فناوری اطلاعات (اخلاق حرفه ای) - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبانی سیستم های اطلاعاتی - جلد اول : مبانی سیستم های اطلاعاتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبانی سیستم های اطلاعاتی - جلد اول : مبانی سیستم های اطلاعاتی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان