منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » فناوری اطلاعات

کتاب وب سرویس-مفاهیم و تکنیک ها

وب سرویس-مفاهیم و تکنیک ها

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب کارایی سیستم های اطلاعاتی در تغییر تجارت و پشتیبانی از آن

کارایی سیستم های اطلاعاتی در تغییر تجارت و پشتیبانی از آن

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت جامع فناوری و اطلاعات (دورۀ دو جلدی)

مدیریت جامع فناوری و اطلاعات (دورۀ دو جلدی)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی سیستم های مخابراتی

تکنولوژی سیستم های مخابراتی

ناشر: جهان جام جم
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۰۰ تومان

کتاب راهنمای مدیران فناوری اطلاعات (it)

راهنمای مدیران فناوری اطلاعات (it)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات,ارتباطات و شبکه ها استانداردها و پروتکلها

فناوری اطلاعات,ارتباطات و شبکه ها استانداردها و پروتکلها

ناشر: انتشارات کتابدار
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مهندسی تکنولوژی فن آوری اطلاعات و ارتباطات

مهندسی تکنولوژی فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۷۰۰ تومان

کتاب مبانی فناوریهای اطلاعاتی

مبانی فناوریهای اطلاعاتی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول فناوری اطلاعات

اصول فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان