منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » فناوری اطلاعات

کتاب مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:

قیمت: ۵,۳۰۰ تومان

کتاب دستنامه مدیریت - فناوری اطلاعات

دستنامه مدیریت - فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان