منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » نرم افزارها » SQL

کتاب آموزش کاربردی SOQ Server2016

آموزش کاربردی SQL Server2016

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع SQL Server

راهنمای جامع SQL Server

ناشر: آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام SQL

آموزش گام به گام SQL

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام SQL Server

آموزش گام به گام SQL Server

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب معرفی SQL Server 2005 - Express Edition

معرفی SQL Server 2005 - Express Edition

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش Microsoft SQL Server 2008

آموزش Microsoft SQL Server 2008

ناشر: انتشارات نقش سیمرغ
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب داده کاوی با SQL Server

داده کاوی با SQL Server

ناشر: انتشارات پرتونگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام MySQL

آموزش گام به گام MySQL

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام SQL Server

آموزش گام به گام SQL Server

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش SQL Server 2014 - و‍یرایش دوم

آموزش SQL Server 2014 - و‍یرایش دوم

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان