منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » نرم افزارها » Excel

کتاب آموزش گام به گام اکسل 2016

آموزش گام به گام اکسل 2016

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد اکسل در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

کاربرد اکسل در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب کاربرد اکسل در شیمی

کاربرد اکسل در شیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب Excel به زبان ساده

Excel به زبان ساده

ناشر: انتشارات پرسون
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل توابع و فرمول های Excel 2013

مرجع کامل توابع و فرمول های Excel 2013

ناشر: انتشارات پندار پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام Excel 2013

آموزش گام به گام Excel 2013

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری Excel 2013

آموزش تصویری Excel 2013

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری Microsoft Office Excel 2013

آموزش تصویری Microsoft Office Excel 2013

ناشر: انتشارات عابد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی VBA برای Excel

برنامه نویسی VBA برای Excel

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مباحث پیشرفته و ماکرونویسی در نرم افزار Excel

مباحث پیشرفته و ماکرونویسی در نرم افزار Excel

ناشر: انتشارات راه نوین
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۵۲۰ تومان

کتاب مدلسازی با توابع Excel 2012

مدلسازی با توابع Excel 2012

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب کاربرد Excel در مدیریت و حسابداری

کاربرد Excel در مدیریت و حسابداری

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب حسابداری با Excel 2013

حسابداری با Excel 2013

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فرمول ها و توابع اکسل برای حسابداری

فرمول ها و توابع اکسل برای حسابداری

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب بکارگیری اکسل در حسابداری

بکارگیری اکسل در حسابداری

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان