منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » دیواربرشی

کتاب دیوارهای برشی فولادی و مرکب

دیوارهای برشی فولادی و مرکب

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی

اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی دیواره های شیبدار سنگی - با کاربرد عمرانی و معدنی

مهندسی دیواره های شیبدار سنگی - با کاربرد عمرانی و معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک (جلد دوم - پوسته)

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک (جلد دوم - پوسته)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک (جلد اول - ورق)

مقدمه ای بر تئوری ورق و پوسته جدار نازک (جلد اول - ورق)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ارتعاشات ساختمان‌های برشی

ارتعاشات ساختمان‌های برشی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب دیوارهای برشی فولادی (عملکرد، تحلیل و طراحی)

دیوارهای برشی فولادی (عملکرد، تحلیل و طراحی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب آنالیز و طراحی دیوارهای برشی

دیوارهای برشی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان