منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » شبکه های کامپیوتری و اینترنت

کتاب مرجع کامل Node.js

مرجع کامل Node.js

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب شبکه های کامپیوتری (کنکور کارشناسی ارشد IT)

شبکه های کامپیوتری (کنکور کارشناسی ارشد IT)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب اینترنت اشیا مفاهیم و پیاده سازی

اینترنت اشیا مفاهیم و پیاده سازی

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب وب اشیا

وب اشیا

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب الفبای سواد کامپیوتر

الفبای سواد کامپیوتر

ناشر: انتشارات پندارپارس
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها جلد اول

پایگاه داده ها جلد اول

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سیستم های تحمل پذیر خطا

طراحی سیستم های تحمل پذیر خطا

ناشر: انتشارات فن آوری نوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش اینترنت اشیا با استفاده از raspberry pi

آموزش اینترنت اشیا با استفاده از raspberry pi

ناشر: انتشارات وینا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب سیستم های اینترنت اشیا

سیستم های اینترنت اشیا

ناشر: انتشارات وینا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی windows 10

راهنمای کاربردی windows 10

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی کامپیوتر

مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی کامپیوتر

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام  LATEX

آموزش گام به گام LATEX

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی tia portal

کامل ترین مرجع کاربردی tia portal

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۱,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی windows 10

مرجع کاربردی windows 10

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل پایتون

حل مسائل پایتون

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان