منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » اسکیس و راندو

کتاب نگاره(اسکیس،راندو،گرافیک معماری)

نگاره(اسکیس،راندو،گرافیک معماری)

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش اسکیس 6

آموزش اسکیس 6

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی آموزش اسکیس در معماری جلد اول

مبانی آموزش اسکیس در معماری جلد اول

ناشر: نشر پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۹۱۰ تومان

کتاب مجموعه هاشور جلد اول

مجموعه هاشور جلد اول

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اسکیس با مداد

اسکیس با مداد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اسکیس های مدادی

اسکیس های مدادی

ناشر: انتشارات مارلیک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۱۶۰ تومان

کتاب آموزش اسکیس

آموزش اسکیس

ناشر: انتشارات سیمین
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب راندو

راندو

ناشر: انتشارات ملائک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب چگونه اسکیس بزنیم به سادگی A.B.C

چگونه اسکیس بزنیم به سادگی A.B.C

ناشر: انتشارات بیهق کتاب
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس هایی از ژاپن

اسکیس هایی از ژاپن

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۱۲۰ تومان

کتاب نقد اسکیس معماری

نقد اسکیس معماری

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب معماری رنگ (تکنیک های راندو)

معماری رنگ (تکنیک های راندو)

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب دیاگرام ها

دیاگرام ها

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب گرافیک و تحلیل سایت

گرافیک و تحلیل سایت

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی حجم و فرم

طراحی حجم و فرم

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب ایزدیار آهی - مجموعه اسکیس های بداهه نگاری های معماری

ایزدیار آهی - مجموعه اسکیس های بداهه نگاری های معماری

ناشر: ایزدیار آهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان