منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » اسکیس و راندو

کتاب مبانی آموزش اسکیس در معماری جلد اول

مبانی آموزش اسکیس در معماری جلد اول

ناشر: نشر پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۹۰۰ تومان

کتاب مجموعه هاشور جلد اول

مجموعه هاشور جلد اول

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس با مداد

اسکیس با مداد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اسکیس های مدادی

اسکیس های مدادی

ناشر: انتشارات مارلیک
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش اسکیس

آموزش اسکیس

ناشر: انتشارات سیمین
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب راندو

راندو

ناشر: انتشارات ملائک
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس هایی از ژاپن

اسکیس هایی از ژاپن

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۸۰۰ تومان

کتاب نقد اسکیس معماری

نقد اسکیس معماری

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب معماری رنگ (تکنیک های راندو)

معماری رنگ (تکنیک های راندو)

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب دیاگرام ها

دیاگرام ها

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب گرافیک و تحلیل سایت

گرافیک و تحلیل سایت

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی حجم و فرم

طراحی حجم و فرم

ناشر: انتشارات کلهر
نویسنده:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس های مدادی

اسکیس های مدادی

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۸۰۰ تومان