منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » هندسه ترسیمی

کتاب هندسه کاربردی

هندسه کاربردی

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۳۲۰ تومان

کتاب هندسه ترسیمی

هندسه ترسیمی

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب هندسه ترسیمی و پرسپکتیو

هندسه ترسیمی و پرسپکتیو

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب هندسه ترسیمی - گام اول

هندسه ترسیمی - گام اول

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب هندسه ترسیمی و کاربردی

هندسه ترسیمی و کاربردی

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب هندسه ترسیمی

هندسه ترسیمی

ناشر: انتشارات سمیرا
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب هندسه ترسیمی و پرسپکتیو

هندسه ترسیمی و پرسپکتیو

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب هندسه ترسیمی

هندسه ترسیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان