منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » Java

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Java

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Java

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی JavaScript

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی JavaScript

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب شروع کار با صفحات سرور جاوا JSP

شروع کار با صفحات سرور جاوا JSP

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب جاوای کاربردی Effective JAVA

جاوای کاربردی Effective JAVA

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب 101 برنامه به زبان C و JAVA

101 برنامه به زبان C و JAVA

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی به زبان جاوا

برنامه نویسی به زبان جاوا

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها با JAVA

ساختمان داده ها با JAVA

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام جاوا اسکریپ

آموزش گام به گام جاوا اسکریپ

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی J2EE

برنامه نویسی J2EE

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع و کاربردی JAVA 8

راهنمای جامع و کاربردی JAVA 8

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش عملی JQUERY - به همراه پوشش کامل jQuery UI

آموزش عملی JQUERY - به همراه پوشش کامل jQuery UI

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی jQuery

مرجع کاربردی jQuery

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان