منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » Java

کتاب حل مسائل جاوا

حل مسائل جاوا

ناشر: انتشارات فن آوری نوین
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Java

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Java

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی JavaScript

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی JavaScript

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی زبان برنامه نویسی جاوا

آموزش کاربردی زبان برنامه نویسی جاوا

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب چگونه با Java برنامه نویسی کنیم - ویرایش ششم

چگونه با Java برنامه نویسی کنیم - ویرایش هشتم

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب چگونه با JAVA برنامه بنویسیم

چگونه با JAVA برنامه بنویسیم

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی با JAVA - از راه حل مسأله

برنامه نویسی با JAVA - از راه حل مسأله

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شروع کار با صفحات سرور جاوا JSP

شروع کار با صفحات سرور جاوا JSP

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب جاوای کاربردی Effective JAVA

جاوای کاربردی Effective JAVA

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب 101 برنامه به زبان C و JAVA

101 برنامه به زبان C و JAVA

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی به زبان جاوا

برنامه نویسی به زبان جاوا

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها با JAVA

ساختمان داده ها با JAVA

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام جاوا اسکریپ

آموزش گام به گام جاوا اسکریپ

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی J2EE

برنامه نویسی J2EE

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب راهنمای جامع و کاربردی JAVA 8

راهنمای جامع و کاربردی JAVA 8

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش عملی JQUERY - به همراه پوشش کامل jQuery UI

آموزش عملی JQUERY - به همراه پوشش کامل jQuery UI

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان