منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » معماری و گرافیک کامپیوتر

کتاب آموزش فتوشاپ پیشرفته

آموزش فتوشاپ پیشرفته

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی اتو کد برای معماران و مهندسین autocad 2016

راهنمای کاربردی اتو کد برای معماران و مهندسین autocad 2016

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فتوشاپ Adobe Photoshap Ps

فتوشاپ Adobe Photoshap Ps

ناشر: انتشارات توسعه دهندگان
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: اتحاد
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: انتشارات روشنی - علم و دانش
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتر

گرافیک کامپیوتر

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر - موریس مانو

تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر - موریس مانو

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته

معماری کامپیوتر پیشرفته

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری سیستمهای کامپیوتری

معماری سیستمهای کامپیوتری

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان