منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » معماری و گرافیک کامپیوتر

کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی

معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته

معماری کامپیوتر پیشرفته

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: انتشارات شریف زاده
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری با pricessing

گرافیک کامپیوتری با pricessing

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

ناشر: انتشارات پارس رسانه
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش فتوشاپ پیشرفته

آموزش فتوشاپ پیشرفته

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی اتو کد برای معماران و مهندسین autocad 2016

راهنمای کاربردی اتو کد برای معماران و مهندسین autocad 2016

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فتوشاپ Adobe Photoshap Ps

فتوشاپ Adobe Photoshap Ps

ناشر: انتشارات توسعه دهندگان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: اتحاد
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: انتشارات روشنی - علم و دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب سوالات چهارگزینه ای طراحی گرافیک

سوالات چهارگزینه ای طراحی گرافیک

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتر

گرافیک کامپیوتر

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۲۰ تومان

کتاب گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی و معماری کامپیوتر

طراحی و معماری کامپیوتر

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان