منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » سیستم عامل

کتاب راهنمای کاربردی ویندوز10

راهنمای کاربردی ویندوز10

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل پیشرفته

سیستم های عامل پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل (مفاهیم و روش ها)

سیستم های عامل (مفاهیم و روش ها)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت: ۵,۶۰۰ تومان

کتاب سیستمهای عامل

سیستمهای عامل

ناشر: انتشارات شیخ بهایی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل

سیستم های عامل

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان