منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » سیستم عامل

کتاب آموزش گام به گام اپلیکیشن های ios با زبان swift

آموزش گام به گام اپلیکیشن های ios با زبان swift

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی ویندوز10

راهنمای کاربردی ویندوز10

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده - ویرایش دوم

اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات پارس رسانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل پیشرفته

سیستم های عامل پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل

طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مفاهیم سیستم عامل - ویرایش هشتم

مفاهیم سیستم عامل - ویرایش هشتم

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل - ویرایش سوم

طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات پارس رسانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل (مفاهیم و روش ها)

سیستم های عامل (مفاهیم و روش ها)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۵,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۰۴۰ تومان

کتاب سیستم عامل 2 و کارگاه

سیستم عامل 2 و کارگاه

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل - ویرایش پنجم

سیستم های عامل - ویرایش پنجم

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

مفاهیم سیستم عامل

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل (ویرایش 9)

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سیستمهای عامل

سیستمهای عامل

ناشر: انتشارات شیخ بهایی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب سیستمهای عامل (ویژه دانشگاه پیام نور)

سیستمهای عامل (ویژه دانشگاه پیام نور)

ناشر: انتشارات شیخ بهایی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل

سیستم های عامل

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان