منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » MATLAB

کتاب آموزش کاربردی matlab در علوم شناختی

آموزش کاربردی matlab در علوم شناختی

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع الگوریتم و برنامه نویسی در MATLAB

آموزش جامع الگوریتم و برنامه نویسی در MATLAB

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع MATLAB و SIMULINK

راهنمای جامع MATLAB و SIMULINK

ناشر: آفرنگ
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب محرکه های الکتریکی پیشرفته

محرکه های الکتریکی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی matlab برای مهندسی عمران

آموزش کاربردی matlab برای مهندسی عمران

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب کاربرد متلب در آمار و اقتصاد سنجی

کاربرد متلب در آمار و اقتصاد سنجی

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی تئوری اجزاء محدود با کدنویسی matlab

مرجع کاربردی تئوری اجزاء محدود با کدنویسی matlab

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب یادگیری عمیق با MATLAB

یادگیری عمیق با MATLAB

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد متلب و محاسبات نرم افزاری در دیوایس های الکترونیک

کاربرد متلب و محاسبات نرم افزاری در دیوایس های الکترونیک

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب کاربرد matlab در مهندسی عمران

کاربرد matlab در مهندسی عمران

ناشر: انتشارت علمیران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب MATLAB 2016 برای همه

MATLAB 2016 برای همه

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۷۵۰ تومان