منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » MATLAB

کتاب مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب کاربرد matlab در مهندسی عمران

کاربرد matlab در مهندسی عمران

ناشر: انتشارت علمیران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب MATLAB 2016 برای همه

MATLAB 2016 برای همه

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۷۵۰ تومان

کتاب مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB

مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب برنامه نویسی,پروگرام کردن و شبیه سازی ARDUINOبا استفاده ازMATLAB

برنامه نویسی,پروگرام کردن و شبیه سازی ARDUINOبا استفاده ازMATLAB

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب محاسبات نرم در matlab

محاسبات نرم در matlab

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع راهنمای کاربرد matlab در تحلیل اجزاء محدود

مرجع راهنمای کاربرد matlab در تحلیل اجزاء محدود

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار MATLAB

برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار MATLAB

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب تحلیل اجزاء محدود و بهینه سازی مدل با استفاده ازABAQUS & MATLAB

تحلیل اجزاء محدود و بهینه سازی مدل با استفاده ازABAQUS & MATLAB

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب محرکه های الکتریکی پیشرفته تحلیل کنترل و مدل سازی با استفاده از MATLAB/Simulink

محرکه های الکتریکی پیشرفته تحلیل کنترل و مدل سازی با استفاده از MATLAB/Simulink

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب خودآموز نرم افزار MATLAB8.3

خودآموز نرم افزار MATLAB8.3

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کارگاه نرم افزار MATLAB در مهندسی شیمی

کارگاه نرم افزار MATLAB در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع مدل سازی سیستم های مهندسی شیمی به کمک نرم افزار MATLAB

کامل ترین مرجع مدل سازی سیستم های مهندسی شیمی به کمک نرم افزار MATLAB

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب رابط گرافیکی کاربر در MATLAB.GUI

رابط گرافیکی کاربر در MATLAB.GUI

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی در MATLAB

شبکه های عصبی در MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان