منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » MATLAB

کتاب یادگیری عمیق با MATLAB

یادگیری عمیق با MATLAB

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد متلب و محاسبات نرم افزاری در دیوایس های الکترونیک

کاربرد متلب و محاسبات نرم افزاری در دیوایس های الکترونیک

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب کاربرد matlab در مهندسی عمران

کاربرد matlab در مهندسی عمران

ناشر: انتشارت علمیران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب MATLAB 2016 برای همه

MATLAB 2016 برای همه

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۷۵۰ تومان

کتاب مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB

مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب برنامه نویسی,پروگرام کردن و شبیه سازی ARDUINOبا استفاده ازMATLAB

برنامه نویسی,پروگرام کردن و شبیه سازی ARDUINOبا استفاده ازMATLAB

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب محاسبات نرم در matlab

محاسبات نرم در matlab

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع راهنمای کاربرد matlab در تحلیل اجزاء محدود

مرجع راهنمای کاربرد matlab در تحلیل اجزاء محدود

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار MATLAB

برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار MATLAB

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب تحلیل اجزاء محدود و بهینه سازی مدل با استفاده ازABAQUS & MATLAB

تحلیل اجزاء محدود و بهینه سازی مدل با استفاده ازABAQUS & MATLAB

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب محرکه های الکتریکی پیشرفته تحلیل کنترل و مدل سازی با استفاده از MATLAB/Simulink

محرکه های الکتریکی پیشرفته تحلیل کنترل و مدل سازی با استفاده از MATLAB/Simulink

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب خودآموز نرم افزار MATLAB8.3

خودآموز نرم افزار MATLAB8.3

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کارگاه نرم افزار MATLAB در مهندسی شیمی

کارگاه نرم افزار MATLAB در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان