منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » MATLAB

کتاب CALFEM جعبه ابزار المان محدود در MATLAB

CALFEM جعبه ابزار المان محدود در MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کارگاه نرم افزار مهندسی MATLAB

کارگاه نرم افزار مهندسی MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاه قوچان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی MATLAB

برنامه نویسی MATLAB

ناشر: انتشارات دانشگاه قوچان
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی matlab در علوم شناختی

آموزش کاربردی matlab در علوم شناختی

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع الگوریتم و برنامه نویسی در MATLAB

آموزش جامع الگوریتم و برنامه نویسی در MATLAB

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع MATLAB و SIMULINK

راهنمای جامع MATLAB و SIMULINK

ناشر: آفرنگ
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

کاربرد نرم افزار matlab در مدیریت و مالی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب محرکه های الکتریکی پیشرفته

محرکه های الکتریکی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی matlab برای مهندسی عمران

آموزش کاربردی matlab برای مهندسی عمران

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد متلب در آمار و اقتصاد سنجی

کاربرد متلب در آمار و اقتصاد سنجی

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی تئوری اجزاء محدود با کدنویسی matlab

مرجع کاربردی تئوری اجزاء محدود با کدنویسی matlab

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۱,۰۰۰ تومان

کتاب یادگیری عمیق با MATLAB

یادگیری عمیق با MATLAB

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

متلب MATLAB اهرمی برای مهندسان مکانیک

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد متلب و محاسبات نرم افزاری در دیوایس های الکترونیک

کاربرد متلب و محاسبات نرم افزاری در دیوایس های الکترونیک

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

مقدمه ای بر matlabو کاربردهای آن

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان