منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » آسانسور و پله برقی

کتاب مرجع تخصصی نصب و اجرای آسانسور

مرجع تخصصی نصب و اجرای آسانسور

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۹۵۰ تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (5)

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (5)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷,۷۰۰ تومان

کتاب راهنمای ایمنی و نجات آسانسور و پله برقی

راهنمای ایمنی و نجات آسانسور و پله برقی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب کلید مهارت شناخت محاسبه و نصب آسانسور

کلید مهارت شناخت محاسبه و نصب آسانسور

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب راهنمای نصب واجرای آسانسور

راهنمای نصب واجرای آسانسور

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب ایمنی در صنعت پله برقی

ایمنی در صنعت پله برقی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی و شناخت اجزای پله برقی

مبانی و شناخت اجزای پله برقی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی

الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب مبانی آسانسورهای کششی و هیدرولیک

مبانی آسانسورهای کششی و هیدرولیک

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (جلد چهارم)

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (جلد چهارم)

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (جلد سوم)

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (جلد سوم)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب پله، آسانسور، پله برقی

پله، آسانسور، پله برقی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (جلد دوم)

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (جلد دوم)

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب جابجایی عمودی در ساختمان ها (جلد اول: آسانسورها)

جابجایی عمودی در ساختمان ها (جلد اول: آسانسورها)

ناشر: آزادوار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی آسانسور

مبانی آسانسور

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان