منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » آسانسور و پله برقی

کتاب مرجع تخصصی نصب و اجرای آسانسور

مرجع تخصصی نصب و اجرای آسانسور

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۵۰۰ تومان

کتاب کلید مهارت شناخت محاسبه و نصب آسانسور

کلید مهارت شناخت محاسبه و نصب آسانسور

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای نصب واجرای آسانسور

راهنمای نصب واجرای آسانسور

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب مبانی و شناخت اجزای پله برقی

مبانی و شناخت اجزای پله برقی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب پله، آسانسور، پله برقی

پله، آسانسور، پله برقی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی آسانسور

مبانی آسانسور

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان