منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » هوش مصنوعی

کتاب ربات های زیرسطحی بدون سرنشین

ربات های زیرسطحی بدون سرنشین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب هوش محاسباتی - جلد سوم : محاسبات فازی

هوش محاسباتی - جلد سوم : محاسبات فازی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل هوش مصنوعی

حل مسائل هوش مصنوعی

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی هوش مصنوعی

اصول و مبانی هوش مصنوعی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب بازشناسی الگو در هوش مصنوعی

بازشناسی الگو در هوش مصنوعی

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی هوش مصنوعی با LISP

برنامه نویسی هوش مصنوعی با LISP

ناشر: انتشارات پندار پارس
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی کاربردی

هوش مصنوعی کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۷,۵۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی پیشرفته - جلد دوم

هوش مصنوعی پیشرفته - جلد دوم

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی (راهبردی نوین) - جلد اول ویرایش سوم

هوش مصنوعی (راهبردی نوین) - جلد اول ویرایش سوم

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی (رهیافتی نوین)

هوش مصنوعی (رهیافتی نوین)

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان