منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » هوش مصنوعی

کتاب مبانی سیستم خبره و داده کاوی

مبانی سیستم خبره و داده کاوی

ناشر: اول واخر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۲۰۰ تومان

کتاب روش های کمی در آینده پژوهی سری های زمانی و هوش مصنوعی

روش های کمی در آینده پژوهی سری های زمانی و هوش مصنوعی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی در بازارهای مالی

هوش مصنوعی در بازارهای مالی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ربات های زیرسطحی بدون سرنشین

ربات های زیرسطحی بدون سرنشین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب هوش محاسباتی - جلد سوم : محاسبات فازی

هوش محاسباتی - جلد سوم : محاسبات فازی

ناشر: دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب حل مسائل هوش مصنوعی

حل مسائل هوش مصنوعی

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی هوش مصنوعی

اصول و مبانی هوش مصنوعی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب بازشناسی الگو در هوش مصنوعی

بازشناسی الگو در هوش مصنوعی

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی هوش مصنوعی با LISP

برنامه نویسی هوش مصنوعی با LISP

ناشر: انتشارات پندار پارس
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی کاربردی

هوش مصنوعی کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی - ویرایش دوم و سوم

تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی - ویرایش دوم و سوم

ناشر: انتشارات علوم ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی پیشرفته - جلد دوم

هوش مصنوعی پیشرفته - جلد دوم

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی (راهبردی نوین) - جلد اول ویرایش سوم

هوش مصنوعی (راهبردی نوین) - جلد اول ویرایش سوم

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب روی کردی نوین در هوش مصنوعی - جلد دوم

روی کردی نوین در هوش مصنوعی - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان