منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » SPSS

کتاب تحلیل داده های تک متغیره و چند متغیره و تفسیر آنها با SPSS

تحلیل داده های تک متغیره و چند متغیره و تفسیر آنها با SPSS

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

ناشر: انتشارات تایماز
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون فرضیه با نرم افزار SPSS

آزمون فرضیه با نرم افزار SPSS

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل آماری به کمک SPSS

تحلیل آماری به کمک SPSS

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طرح آزمایش های کاربردی با SPSS

طرح آزمایش های کاربردی با SPSS

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان

کتاب تحلیل آماری با نرم افزار های AMOS و SPSS با مثال های واقعی و تفسیر

تحلیل آماری با نرم افزار های AMOS و SPSS با مثال های واقعی و تفسیر

ناشر: انتشارات دانشگاه هرمزگان
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS

برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS

ناشر: نشر نی
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام SPSS 23

آموزش گام به گام SPSS 23

ناشر: پویاگران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۸۲۰ تومان

کتاب کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها

کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی روش تحقیق و تحلی داده ها با SPSS

راهنمای کاربردی روش تحقیق و تحلی داده ها با SPSS

ناشر: انتشارات دانشگاه هرمزگان
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در SPSS

آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در SPSS

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار spss در پژوهش اجتماعی

کاربرد نرم افزار spss در پژوهش اجتماعی

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها

کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها

ناشر: متفکران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS

ناشر: انتشارات عالی غزالی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع SPSS

راهنمای جامع SPSS

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان