منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » SPSS

کتاب کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها

کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها

ناشر: متفکران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS

ناشر: انتشارات عالی غزالی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع SPSS

راهنمای جامع SPSS

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری

آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS - ویرایش سوم

تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تفسیر آزمون های آماری تک متغیره و چند متغیره با استفاده از SPSS

تحلیل و تفسیر آزمون های آماری تک متغیره و چند متغیره با استفاده از SPSS

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی SPSS 20

مرجع کاربردی SPSS 20

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش سریع و آسان SPSS در تحلیل داده ها

آموزش سریع و آسان SPSS در تحلیل داده ها

ناشر: انتشارات پریکا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی کاربردی پژوهش و تحلیل داده ها با نرم افزار PASW - SPSS - جلد نخست

مبانی کاربردی پژوهش و تحلیل داده ها با نرم افزار PASW - SPSS - جلد نخست

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان

کتاب مبانی کاربردی پژوهش و تحلیل داده ها با نرم افزار PASW - SPSS - جلد دوم

مبانی کاربردی پژوهش و تحلیل داده ها با نرم افزار PASW - SPSS - جلد دوم

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب راهنمای گام به گام برای تحلیل داده ها با استفاده از برنامه SPSS - ویرایش چهارم

راهنمای گام به گام برای تحلیل داده ها با استفاده از برنامه SPSS - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان