منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » ICDL

کتاب کاربر  ICDL 2016

کاربر ICDL 2016

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۰,۲۰۰ تومان

کتاب مهارت ششم ارایه مطالب power point 2016

مهارت ششم ارایه مطالب power point 2016

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت چهارم صفحه گستره excel 2016

مهارت چهارم صفحه گستره excel 2016

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت پنجم استفاده از پایگاه داده access 2016

مهارت پنجم استفاده از پایگاه داده access 2016

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت سوم WORD 2016

مهارت سوم WORD 2016

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح یک)

مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح یک)

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت های کاربردی کامپیوتر

مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح دو)

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت دوم : استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها

ICDL - مهارت دوم : استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

ICDL - مهارت سوم : واژه پرداز Word 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت چهارم : صفحه گسترده Excel 2007

ICDL - مهارت چهارم : صفحه گسترده Excel 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت پنجم : استفاده از پایگاه داده Access 2007

ICDL - مهارت پنجم : استفاده از پایگاه داده Access 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت ششم : ارایه مطالب Powerpoint2007

ICDL - مهارت ششم : ارایه مطالب Powerpoint2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت هفتم : اینترنت و ارتباطات

ICDL - مهارت هفتم : اینترنت و ارتباطات

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL سطح دو - نسخه 5 2007

ICDL سطح دو - نسخه 5 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL سطح یک - نسخه 5 (Windows 7)

ICDL سطح یک - نسخه 5 (Windows 7)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب گواهینامه بین المللی کاربردی کامپیوتر (ICDL5-2010) - سطح یک . ویرایش دوم

گواهینامه بین المللی کاربردی کامپیوتر (ICDL5-2010) - سطح یک . ویرایش دوم

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان