منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » ICDL

کتاب مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح یک)

مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح یک)

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مهارت های کاربردی کامپیوتر

مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح دو)

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت سوم : واژه پرداز Word 2007

ICDL - مهارت سوم : واژه پرداز Word 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL سطح دو - نسخه 5 2007

ICDL سطح دو - نسخه 5 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL سطح یک - نسخه 5 (Windows 7)

ICDL سطح یک - نسخه 5 (Windows 7)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان