منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » ICDL

کتاب مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح یک)

مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح یک)

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مهارت های کاربردی کامپیوتر

مهارت های کاربردی کامپیوتر(سطح دو)

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت دوم : استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها

ICDL - مهارت دوم : استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت سوم : واژه پرداز Word 2007

ICDL - مهارت سوم : واژه پرداز Word 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت چهارم : صفحه گسترده Excel 2007

ICDL - مهارت چهارم : صفحه گسترده Excel 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت پنجم : استفاده از پایگاه داده Access 2007

ICDL - مهارت پنجم : استفاده از پایگاه داده Access 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت ششم : ارایه مطالب Powerpoint2007

ICDL - مهارت ششم : ارایه مطالب Powerpoint2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ICDL - مهارت هفتم : اینترنت و ارتباطات

ICDL - مهارت هفتم : اینترنت و ارتباطات

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ICDL سطح دو - نسخه 5 2007

ICDL سطح دو - نسخه 5 2007

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ICDL سطح یک - نسخه 5 (Windows 7)

ICDL سطح یک - نسخه 5 (Windows 7)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب گواهینامه بین المللی کاربردی کامپیوتر (ICDL5-2010) - سطح یک . ویرایش دوم

گواهینامه بین المللی کاربردی کامپیوتر (ICDL5-2010) - سطح یک . ویرایش دوم

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب گواهینامه بین المللی کاربردی کامپیوتر (ICDL5-2010) - سطح دو . ویرایش دوم

گواهینامه بین المللی کاربردی کامپیوتر (ICDL5-2010) - سطح دو . ویرایش دوم

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۱۵۰ تومان