منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب نظریه ازدحام ذرات هنر طراحی برای سازگاری اقلیمی

نظریه ازدحام ذرات هنر طراحی برای سازگاری اقلیمی

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری با تاکید بر خیابان ایرانی-اسلامی

طراحی شهری با تاکید بر خیابان ایرانی-اسلامی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های سراسری کارشناسی ارشد طراحی شهری

مجموعه سوالات آزمون های سراسری کارشناسی ارشد طراحی شهری

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی پارک های شهری

راهنمای طراحی پارک های شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب پسا کلان شهر

پسا کلان شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

ناشر: سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب شهر بیداری

شهر بیداری

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری

شهرها برای مردم نه برای سوداگری

ناشر: انتشارات پژوهش های فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب بازنمودن طراحی شهری

بازنمودن طراحی شهری

ناشر: انتشارات علم معمار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ایجادشهرهای بهتر

ایجادشهرهای بهتر

ناشر: انتشارات دیبایه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در طراحی مسکن

مفاهیم پایه در طراحی مسکن

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان