منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب ایجادشهرهای بهتر

ایجادشهرهای بهتر

ناشر: انتشارات دیبایه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در طراحی مسکن

مفاهیم پایه در طراحی مسکن

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی شهری جلد اول

اصول و مبانی طراحی شهری جلد اول

ناشر: انتشارات علم ودانش
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه های طراحی شهری با تاکید بر برخی از نظریه های کاربردی در ایران

نظریه های طراحی شهری با تاکید بر برخی از نظریه های کاربردی در ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب ابعاد سازنده کیفیت محیط در طراحی شهری

ابعاد سازنده کیفیت محیط در طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی خیابان های طراحی شهری

راهنمای طراحی خیابان های طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان

کتاب قاهره : باز آفرینی شهری

قاهره : باز آفرینی شهری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۸۰۰ تومان

کتاب درختان در منظر شهری

درختان در منظر شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

طراحی شهری محیطی آب کنار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ طراحی شهری - سرشت و سرگذشت

تاریخ طراحی شهری - سرشت و سرگذشت

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری

طراحی شهری

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی شهری

مبانی طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب ارزش طراحی شهری

ارزش طراحی شهری

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان