منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی پارک های شهری

راهنمای طراحی پارک های شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب پسا کلان شهر

پسا کلان شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب شهر بیداری

شهر بیداری

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری

شهرها برای مردم نه برای سوداگری

ناشر: انتشارات پژوهش های فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب بازنمودن طراحی شهری

بازنمودن طراحی شهری

ناشر: انتشارات علم معمار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان