منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب مجموعه سوالات آزمون های سراسری کارشناسی ارشد طراحی شهری

مجموعه سوالات آزمون های سراسری کارشناسی ارشد طراحی شهری

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی پارک های شهری

راهنمای طراحی پارک های شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پسا کلان شهر

پسا کلان شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

فضای عمومی(ابعاد مدیریتی)

ناشر: سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب شهر بیداری

شهر بیداری

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری

شهرها برای مردم نه برای سوداگری

ناشر: انتشارات پژوهش های فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب بازنمودن طراحی شهری

بازنمودن طراحی شهری

ناشر: انتشارات علم معمار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ایجادشهرهای بهتر

ایجادشهرهای بهتر

ناشر: انتشارات دیبایه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در طراحی مسکن

مفاهیم پایه در طراحی مسکن

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی شهری جلد اول

اصول و مبانی طراحی شهری جلد اول

ناشر: انتشارات علم ودانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب نظریه های طراحی شهری با تاکید بر برخی از نظریه های کاربردی در ایران

نظریه های طراحی شهری با تاکید بر برخی از نظریه های کاربردی در ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان