منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » طراحی شهری

کتاب ارایه مکان های کیفیت مدار(چکیده طراحی شهری 2)

ارایه مکان های کیفیت مدار(چکیده طراحی شهری 2)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری فضا و جامعه

طراحی شهری فضا و جامعه

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب BIMسبز

BIMسبز

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی منظر شهری

اصول و مبانی طراحی منظر شهری

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با طراحی شهری(از مبانی دانش تا نگرش های نوین)

آشنایی با طراحی شهری(از مبانی دانش تا نگرش های نوین)

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی منظر شهری

طراحی منظر شهری

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مسکونی

راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مسکونی

ناشر: وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب نقش طراحی شهری در ساماندهی فضاهای باز و پویا

نقش طراحی شهری در ساماندهی فضاهای باز و پویا

ناشر: انتشارات آثار فکر
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب نظریه ازدحام ذرات هنر طراحی برای سازگاری اقلیمی

نظریه ازدحام ذرات هنر طراحی برای سازگاری اقلیمی

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری با تاکید بر خیابان ایرانی-اسلامی

طراحی شهری با تاکید بر خیابان ایرانی-اسلامی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های سراسری کارشناسی ارشد طراحی شهری

مجموعه سوالات آزمون های سراسری کارشناسی ارشد طراحی شهری

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی پارک های شهری

راهنمای طراحی پارک های شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب پسا کلان شهر

پسا کلان شهر

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان