منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » PhD

کتاب بسته دکتری شهرسازی کیمیا فکر بزرگ - کنکاش تحلیلی آرمون های دکتری شهرسازی

بسته دکتری شهرسازی کیمیا فکر بزرگ - کنکاش تحلیلی آرمون های دکتری شهرسازی

ناشر: انتشارات کیمیا فکر بزرگ
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه سراسری)

مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه سراسری)

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه آزاد اسلامی)

مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه آزاد اسلامی)

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری

روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری

مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات دروس تخصصی - سراسری

مجموعه سوالات دروس تخصصی - سراسری

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی - دکتری شهر سازی

زبان انگلیسی - دکتری شهر سازی

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب خلاصه منابع آزمون دکتری تخصصی شهرسازی

خلاصه منابع آزمون دکتری تخصصی شهرسازی

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان