منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » PhD

کتاب مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه سراسری)

مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه سراسری)

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه آزاد اسلامی)

مجموعه نکات و پرسش های آزمون دکترای شهر سازی (دانشگاه آزاد اسلامی)

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری

مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات دروس تخصصی - سراسری

مجموعه سوالات دروس تخصصی - سراسری

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی - دکتری شهر سازی

زبان انگلیسی - دکتری شهر سازی

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب خلاصه منابع آزمون دکتری تخصصی شهرسازی

خلاصه منابع آزمون دکتری تخصصی شهرسازی

ناشر: انتشارات کوبه
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان