منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » س‍یگنال و سیستم ها

کتاب اصول سیگنالینگ

اصول سیگنالینگ

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحول دیجیتال

تحول دیجیتال

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ارتعاشات سیستم های پیوسته

ارتعاشات سیستم های پیوسته

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل مخابرات دیجیتال

تجزیه و تحلیل مسائل مخابرات دیجیتال

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب سیگنال ها و سیستم ها

سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال

پردازش سیگنال های دیجیتال

ناشر: انتشارات دانش بنیاد
نویسنده:

قیمت : ۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۳۰۰ تومان

کتاب رهیافتی برسیگنال هاوسیستم ها

رهیافتی برسیگنال هاوسیستم ها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل سرو سیستم سروسیستم  XGT  سری LS  L7 - S

مرجع کامل سرو سیستم سروسیستم XGT سری LS L7 - S

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای omron

راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای omron

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شناسایی سیستم

شناسایی سیستم

ناشر: جهان جام جم
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۱۲۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر پردازش سیگنالهای دیجیتال - سخت افزار و نرم افزار

مقدمه ای بر پردازش سیگنالهای دیجیتال - سخت افزار و نرم افزار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب سیگنال ها و سیستم ها - جلد 1 و 2

سیگنال ها و سیستم ها - جلد 1 و 2

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل سیگنال ها و سیستم ها - ویرایش دوم

تشریح کامل مسایل سیگنال ها و سیستم ها - ویرایش دوم

ناشر: آشینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۴۵۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم ها

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان