منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » س‍یگنال و سیستم ها

کتاب ارتعاشات سیستم های پیوسته

ارتعاشات سیستم های پیوسته

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل مخابرات دیجیتال

تجزیه و تحلیل مسائل مخابرات دیجیتال

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب سیگنال ها و سیستم ها

سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال

پردازش سیگنال های دیجیتال

ناشر: انتشارات دانش بنیاد
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب رهیافتی برسیگنال هاوسیستم ها

رهیافتی برسیگنال هاوسیستم ها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای omron

راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای omron

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب شناسایی سیستم

شناسایی سیستم

ناشر: جهان جام جم
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۸۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها

رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان