منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » الکترومغناطیس

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار PSCAD

آموزش کاربردی نرم افزار PSCAD

ناشر: انتشارات خلیج فارس
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی

اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب روش های عددی در الکترومغناطیس

روش های عددی در الکترومغناطیس

ناشر: انتشارات نهر دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب اصول فوتونیک

اصول فوتونیک

ناشر: انتشارات دانشگاه کاشان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب سیتم های توان پالسی

سیستم های توان پالسی

ناشر: انتشارات لاهیجی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل الکترومغناطیس

حل مسائل الکترومغناطیس

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب الکترومغناطیس مهندسی - ویرایش هشتم

الکترومغناطیس مهندسی - ویرایش هشتم

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب الکترومغناطیس میدان و موج

الکترومغناطیس میدان و موج

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل الکترومغناطیس

تشریح مسائل الکترومغناطیس

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب الکترومغناط‍یس پیشرفته

الکترومغناطیس پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان