منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » الکترومغناطیس

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار PSCAD

آموزش کاربردی نرم افزار PSCAD

ناشر: انتشارات خلیج فارس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی

اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب روش های عددی در الکترومغناطیس

روش های عددی در الکترومغناطیس

ناشر: انتشارات نهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول فوتونیک

اصول فوتونیک

ناشر: انتشارات دانشگاه کاشان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب سیتم های توان پالسی

سیستم های توان پالسی

ناشر: انتشارات لاهیجی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل الکترومغناطیس

حل مسائل الکترومغناطیس

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب الکترومغناطیس مهندسی - ویرایش هشتم

الکترومغناطیس مهندسی - ویرایش هشتم

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای مسائل فیزیک الکتریسیته و مغناط‍یس

راهنمای مسائل فیزیک الکتریسیته و مغناط‍یس

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب الکترومغناطیس میدان و موج

الکترومغناطیس میدان و موج

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج - دیوید ک چنگ

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج - دیوید ک چنگ

ناشر: انتشارات دانش پرور
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج - جلد اول

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج - جلد اول

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل الکترومغناطیس

تشریح مسائل الکترومغناطیس

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج - جلد دوم

تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج - جلد دوم

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب الکترومغناط‍یس پیشرفته

الکترومغناطیس پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان