منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » ماشین های الکتریکی

کتاب ماشین های الکتریکی 1و2

ماشین های الکتریکی 1و2

ناشر: انتشارات قائم
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه های کاربردی بینایی ماشین با OpenCV2

برنامه های کاربردی بینایی ماشین با OpenCV2

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی

تحلیل ماشین های الکتریکی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۹۰۰ تومان

کتاب ماشین های الکتریکی 2

ماشین های الکتریکی 2

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین های الکتریکی 1

ماشین های الکتریکی 1

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری جامع ماشین های الکتریکی

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان