منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » ماشین های الکتریکی

کتاب ماشین های الکتریکی 2

ماشین های الکتریکی 2

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب ماشین های مخصوص الکتریکی

ماشین های مخصوص الکتریکی

ناشر: انتشارات قائم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب عیب یابی,تعمیر و سیم پیچی انواع موتورهای الکتریکی

عیب یابی,تعمیر و سیم پیچی انواع موتورهای الکتریکی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب طراحی ماشین های الکتریکی

طراحی ماشین های الکتریکی

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه

تجزیه و تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کلید مهارت محاسبه ، نصب، راه اندازی و پارامتردهی درایوMICRO MASTER

کلید مهارت محاسبه ، نصب، راه اندازی و پارامتردهی درایوMICRO MASTER

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب ماشین های الکتریکی 1و2

ماشین های الکتریکی 1و2

ناشر: انتشارات قائم
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تحلیل ماشینهای الکتریکی

تحلیل ماشینهای الکتریکی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۹۱۰ تومان

کتاب برنامه های کاربردی بینایی ماشین با OpenCV2

برنامه های کاربردی بینایی ماشین با OpenCV2

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب ماشینهای الکتریکی (جلد اول) - الکارومغناطیس کاربردی

ماشینهای الکتریکی (جلد اول) - الکارومغناطیس کاربردی

ناشر: انتشارات نهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی

تحلیل ماشین های الکتریکی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۹۱۰ تومان