منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مدار منطقی

کتاب طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ CMOS

طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ CMOS

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب رمز نگاری کوانتومی

رمز نگاری کوانتومی

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب طراحی فیلتر و سنتزمدار

طراحی فیلتر و سنتزمدار

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی با نرم افزار verilog

مدار منطقی با نرم افزار verilog

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی) - با مقدمه ای بر Verilog HDL

طراحی دیجیتال (مدار منطقی) - با مقدمه ای بر Verilog HDL

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی - طراحی دیجیتال - درس و آزمون با پاسخ

مدار منطقی - طراحی دیجیتال - درس و آزمون با پاسخ

ناشر: الماس دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) - ویرایش پنجم

تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) - ویرایش پنجم

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب راهنمای مسائل طراحی دیجیتال (موریس مانو)

راهنمای مسائل طراحی دیجیتال (موریس مانو)

ناشر: انتشارات خراسان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ریزپردازنده های اینتل - ویرایش هفتم

ریزپردازنده های اینتل - ویرایش هفتم

ناشر: انتشارات خراسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب باتری ها در دنیای قابل حمل

باتری ها در دنیای قابل حمل

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی

مدار منطقی

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال

طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال

ناشر: انتشارات خراسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسئله در مدار (جلد اول)

رهیافت حل مسئله در مدار (جلد اول)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدارهای الکتریکی

اصول و مبانی مدارهای الکتریکی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ

طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب 311 مدار ایده ها، نکته ها و ترفندهایی از الکتور

311 مدار ایده ها، نکته ها و ترفندهایی از الکتور

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۹۱۰ تومان