منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مدار منطقی

کتاب رمز نگاری کوانتومی

رمز نگاری کوانتومی

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی فیلتر و سنتزمدار

طراحی فیلتر و سنتزمدار

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) - ویرایش پنجم

تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) - ویرایش پنجم

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای مسائل طراحی دیجیتال (موریس مانو)

راهنمای مسائل طراحی دیجیتال (موریس مانو)

ناشر: انتشارات خراسان
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب ریزپردازنده های اینتل - ویرایش هفتم

ریزپردازنده های اینتل - ویرایش هفتم

ناشر: انتشارات خراسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب باتری ها در دنیای قابل حمل

باتری ها در دنیای قابل حمل

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی

مدار منطقی

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال

طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال

ناشر: انتشارات خراسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسئله در مدار (جلد اول)

رهیافت حل مسئله در مدار (جلد اول)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدارهای الکتریکی

اصول و مبانی مدارهای الکتریکی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ

طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان