منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مجموعه کتب چرتکه

کتاب تابلو برق

تابلو برق

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:

قیمت: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب لوازم برقی و الکترونیکی ساده را خودتان تعمیر کنید...!

لوازم برقی و الکترونیکی ساده را خودتان تعمیر کنید...!

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان

کتاب کارگاه الکترونیک و سیم کشی بیمارستان

کارگاه الکترونیک و سیم کشی بیمارستان

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۶,۲۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه مقدماتی برق

آزمایشگاه مقدماتی برق

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۴,۴۰۰ تومان

کتاب ال ای دی به زبان ساده

ال ای دی به زبان ساده

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب سلام بر LED...!

سلام بر LED...!

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۹۰۰ تومان

کتاب طرز کار و کاربردهای اهم مترهای دیجیتالی

طرز کار و کاربردهای اهم مترهای دیجیتالی

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۹۰۰ تومان

کتاب طراحی مدارات قطع حفاظتی

طراحی مدارات قطع حفاظتی

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۷,۹۰۰ تومان

کتاب پروژه های الکترونیکی کاربردی

پروژه های الکترونیکی کاربردی

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب نگاهی به دنیای پررمز و راز موسان سازها

نگاهی به دنیای پررمز و راز موسان سازها

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۳۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی

نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۹,۴۰۰ تومان