منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » مجموعه کتب چرتکه

کتاب پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

پروژه های جالب الکترونیک برای نوجوانان

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۵۰۰ تومان

کتاب نصب پنل های خورشیدی به زبان ساده

نصب پنل های خورشیدی به زبان ساده

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب گلچینی از آی سی های خطی و آنالوگ پر کاربرد در یک کتاب

گلچینی از آی سی های خطی و آنالوگ پر کاربرد در یک کتاب

ناشر: استاد کار
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۷۱۰ تومان

کتاب تابلو برق

تابلو برق

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:

قیمت : ۶,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۶۷۰ تومان

کتاب لوازم برقی و الکترونیکی ساده را خودتان تعمیر کنید...!

لوازم برقی و الکترونیکی ساده را خودتان تعمیر کنید...!

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۲۰۰ تومان

آشنایی با خصوصیات و کاربردهای 555، آچار فرانسۀ آی سی ها...!

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۰۲۰ تومان

کتاب کارگاه الکترونیک و سیم کشی بیمارستان

کارگاه الکترونیک و سیم کشی بیمارستان

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۶,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۵۸۰ تومان

کتاب آزمایشگاه مقدماتی برق

آزمایشگاه مقدماتی برق

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۴,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۹۶۰ تومان

کتاب ال ای دی به زبان ساده

ال ای دی به زبان ساده

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب سلام بر LED...!

سلام بر LED...!

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۱۰ تومان

کتاب ساده ترین و کاربردی ترین مدارات دیجیتال و آنالوگ

ساده ترین و کاربردی ترین مدارات دیجیتال و آنالوگ

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کلیدی ترین نقشه ها در برق صنعتی و اتوماسیون

کلیدی ترین نقشه ها در برق صنعتی و اتوماسیون

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب 41 پروژه با استفاده از تقویت کننده عملیاتی 741 - OPAMP 741

41 پروژه با استفاده از تقویت کننده عملیاتی 741 - OPAMP 741

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان

کتاب طرز کار و کاربردهای اهم مترهای دیجیتالی

طرز کار و کاربردهای اهم مترهای دیجیتالی

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی مدارات قطع حفاظتی

طراحی مدارات قطع حفاظتی

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۷,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۱۱۰ تومان

کتاب پروژه های الکترونیکی کاربردی

پروژه های الکترونیکی کاربردی

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان