منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » الکترونیک قدرت

کتاب برقگیرها

برقگیرها

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نیروگاه

مبانی نیروگاه

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی وتحلیل برد مدار چاپی با نرم افزار OrCAD

طراحی وتحلیل برد مدار چاپی با نرم افزار OrCAD

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب اشنایی با معماری سامانه های DCSرایج دنیا

اشنایی با معماری سامانه های DCSرایج دنیا

ناشر: ایده نگار
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی برمیکروتکنولوژی نیمه هادیها

درآمدی برمیکروتکنولوژی نیمه هادیها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک 3

مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک 3

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب الکترونیک صنعتی

الکترونیک صنعتی

ناشر: مرسل
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل سرو سیستم XGT

مرجع کامل سرو سیستم XGT

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان