منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » الکترونیک قدرت

کتاب الکترونیک 3

الکترونیک 3

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدار های سرگرم کنندۀ الکترونیک

مدار های سرگرم کنندۀ الکترونیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب قطعات الکترونیک در سه سوت

قطعات الکترونیک در سه سوت

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب ورود به دنیای آردوینو

ورود به دنیای آردوینو

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب برقگیرها

برقگیرها

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نیروگاه

مبانی نیروگاه

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب 101 مدار کاربردی در گرایش های الکترونیک وقدرت کنترل و مخابرات

101 مدار کاربردی در گرایش های الکترونیک وقدرت کنترل و مخابرات

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی وتحلیل برد مدار چاپی با نرم افزار OrCAD

طراحی وتحلیل برد مدار چاپی با نرم افزار OrCAD

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب اشنایی با معماری سامانه های DCSرایج دنیا

اشنایی با معماری سامانه های DCSرایج دنیا

ناشر: ایده نگار
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب درآمدی برمیکروتکنولوژی نیمه هادیها

درآمدی برمیکروتکنولوژی نیمه هادیها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک 3

مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک 3

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه ای مهندسی برق گرایش کنترل

مفاهیم پایه ای مهندسی برق گرایش کنترل

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برسی الکترونیک قدرت وحالت گذاری ریزشبکه درPS CAD

برسی الکترونیک قدرت وحالت گذاری ریزشبکه درPS CAD

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان