منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » PLC

کتاب تاسیسات الکتریکی فشارضعیف

تاسیسات الکتریکی فشارضعیف

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا

آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای BEDFORD

راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای BEDFORD

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربرد اینورتروسافت استارتر

راهنمای کاربرد اینورتروسافت استارتر

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستمهای HMIاصول و کاربردها

سیستمهای HMIاصول و کاربردها

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع اینورترهای GEFRAN

راهنمای جامع اینورترهای GEFRAN

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اتوماسیون صنعتی زیمنس SIMENS

اتوماسیون صنعتی زیمنس SIMENS

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش PLC های سری SLC500 و نرم افزار RSLogix500

آموزش PLC های سری SLC500 و نرم افزار RSLogix500

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش درایوهای LS

آموزش درایوهای LS

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام PLC - ویرایش سوم

آموزش گام به گام PLC - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

ناشر: آفرنگ
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۰۵۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - جلد دوم

کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - جلد دوم

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس (جلد اول)

کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس (جلد اول)

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

مرجع کامل PLC - مثلث نارنجی

ناشر: آفرنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS - ویرایش دوم

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان