منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » PLC

کتاب مجموعه پروژه های پیشرفته wincc و plc

مجموعه پروژه های پیشرفته wincc و plc

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهکارهای اشنایدر الکتریک در صنایع

راهکارهای اشنایدر الکتریک در صنایع

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی plc step 7-1500

مرجع کاربردی plc step 7-1500

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب تاسیسات الکتریکی فشارضعیف

تاسیسات الکتریکی فشارضعیف

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا

آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای BEDFORD

راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای BEDFORD

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سیستمهای HMIاصول و کاربردها

سیستمهای HMIاصول و کاربردها

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع اینورترهای GEFRAN

راهنمای جامع اینورترهای GEFRAN

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اتوماسیون صنعتی زیمنس SIMENS

اتوماسیون صنعتی زیمنس SIMENS

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش PLC های سری SLC500 و نرم افزار RSLogix500

آموزش PLC های سری SLC500 و نرم افزار RSLogix500

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش درایوهای LS

آموزش درایوهای LS

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام PLC - ویرایش سوم

آموزش گام به گام PLC - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

ناشر: آفرنگ
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۰۵۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - جلد دوم

کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - جلد دوم

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس (جلد اول)

کامل ترین مرجع کاربردی PCS7 - سیستم DCS و اتوماسیون یکپارچه زیمنس (جلد اول)

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان