منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » PLC

کتاب مبانی برنامه نویسی plc جلد دوم

مبانی برنامه نویسی plc جلد دوم

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی برنامه نویسی plc جلد اول

مبانی برنامه نویسی plc جلد اول

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل SIMATIC S7-200

مرجع کامل SIMATIC S7-200

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی PLC SIMATIC S7-300-400 جلد دوم

مرجع کاربردی PLC SIMATIC S7-300-400 جلد دوم

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل PLC SIMATIC S7-300-400

مرجع کامل جلد اولPLC SIMATIC S7-300-400

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه پروژه های پیشرفته wincc و plc

مجموعه پروژه های پیشرفته wincc و plc

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب راهکارهای اشنایدر الکتریک در صنایع

راهکارهای اشنایدر الکتریک در صنایع

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی plc step 7-1500

مرجع کاربردی plc step 7-1500

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب تاسیسات الکتریکی فشارضعیف

تاسیسات الکتریکی فشارضعیف

ناشر: قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا

آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا

ناشر: قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای BEDFORD

راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای BEDFORD

ناشر: قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سیستمهای HMIاصول و کاربردها

سیستمهای HMIاصول و کاربردها

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع اینورترهای GEFRAN

راهنمای جامع اینورترهای GEFRAN

ناشر: قدیس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان