منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » WinCC

کتاب مجموعه پروژه های پیشرفته wincc و plc

مجموعه پروژه های پیشرفته wincc و plc

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع نرم افزار WinCC

آموزش جامع نرم افزار WinCC

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آموزش سریع مانیتورینگ با SIMATIC WinCC - جلد اول

آموزش سریع مانیتورینگ با SIMATIC WinCC - جلد اول

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع WinCC - مثلث نارنجی

راهنمای جامع WinCC - مثلث نارنجی

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای کامل و کاربردی WinCC flexible

راهنمای کامل و کاربردی WinCC flexible

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی WinCC flexible (مقدماتی تا پیشرفته)

آموزش کاربردی WinCC flexible (مقدماتی تا پیشرفته)

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کاملترین مرجع کاربردی WinCCv7

کاملترین مرجع کاربردی WinCCv7

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان