منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » منابع تغزیه

کتاب راهنمای اجراوبهره برداری ازشبکه های توزیع نیروی برق

راهنمای اجراوبهره برداری ازشبکه های توزیع نیروی برق

ناشر: انتشارات نوید شیراز
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب برقگیرها

برقگیرها

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)

منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)

ناشر: استادکار
نویسنده:

قیمت : ۶,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۳۰ تومان

کتاب اصول طراحی منابع تغذیه سوییچینگ

اصول طراحی منابع تغذیه سوییچینگ

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ لامپ های LED

طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ لامپ های LED

ناشر: انتشارات پرتو نگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدارات منبع تغذیه

مدارات منبع تغذیه

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۷,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدارات منابع تغذیه خطی و سوییچینگ

مدارات منابع تغذیه خطی و سوییچینگ

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان