منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » منابع تغزیه

کتاب برقگیرها

برقگیرها

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)

منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)

ناشر: استادکار
نویسنده:

قیمت: ۶,۷۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی منابع تغذیه سوییچینگ

اصول طراحی منابع تغذیه سوییچینگ

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدارات منبع تغذیه

مدارات منبع تغذیه

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب مدارات منابع تغذیه خطی و سوییچینگ

مدارات منابع تغذیه خطی و سوییچینگ

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان