منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » مایکروویو

کتاب رهیافتی بر طراحی مدارات ترانزیستوری مایکروویو

رهیافتی بر طراحی مدارات ترانزیستوری مایکروویو

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدارهای غیرفعال مایکروویو

مدارهای غیرفعال مایکروویو

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب تقویت کننده های ترانزیستوری مایکروویو

تقویت کننده های ترانزیستوری مایکروویو

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب حل المسائل مهندسی مایکروویو

حل المسائل مهندسی مایکروویو

قیمت : ۱۲,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۶۱۰ تومان

کتاب مهندسی ریزموج (مایکروویو)

مهندسی ریزموج (مایکروویو)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی مایکروویو

مهندسی مایکروویو

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۱۵۰ تومان

کتاب مهندسی مایکروویو

مهندسی مایکروویو

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی مایکروویو پیشرفته

مهندسی مایکروویو پیشرفته

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب مهندسی مایکروویو - مبانی و کاربردها

مهندسی مایکروویو - مبانی و کاربردها

ناشر: انتشارات نهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

مهندسی مایکروویو

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب حل المسائل مهندسی مایکروویو دیوید پوزار

حل المسائل مهندسی مایکروویو دیوید پوزار

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل سیستم های مخابراتی

تشریح کامل مسائل سیستم های مخابراتی

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۵۲۰ تومان