منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مایکروویو

کتاب مدارهای غیرفعال مایکروویو

مدارهای غیرفعال مایکروویو

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تقویت کننده های ترانزیستوری مایکروویو

تقویت کننده های ترانزیستوری مایکروویو

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی مایکروویو

مهندسی مایکروویو

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی مایکروویو - مبانی و کاربردها

مهندسی مایکروویو - مبانی و کاربردها

ناشر: انتشارات نهر دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

مهندسی مایکروویو

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان